Teksen OSGB


Yıllardır müşterilerine kaliteli hizmet sunumunu temel ilke edinmiş olan kuruluşumuz, bunu gerçekleştirebilmek amacıyla var gücüyle çalışmakta, müşteri tatminini maksimum seviyede tutulabilmesi için tüm olanaklarını seferber etmektedir.

Misyonumuz

Müşterilerimizin sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmesine katkı sağlamak. İş Güvenliği bilincini yaygınlaştırmak, sağlıklı & güvenli işletme ve yönetimlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.Verdiği hizmetlerde müşterilere olan katkısını maksimum seviyede tutmak.Hizmet verdiği firmalara ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ ilkesinin yerleştirilmesini sağlamak.

Vizyonumuz

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerle, uzun vadeli çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak, güvenilir, saygın ve sektöründe öncü bir şirket olmak.

Hakkımızda

TEKSEN OSGB; kişi ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda genel katılıma açık ve kurum içi eğitimler düzenlemektedir.

TEKSEN OSGB eğitimlerinde temel kriter; katılımcıların eğitim için ayırdıkları zamanın ve ödedikleri ücretin karşılığını ve daha fazlasını en ince ayrıntısına kadar sunabilmektir.

Bu amaçla TEKSEN OSGB, bütün eğitimlerinde eğitim kalitesini etkileyen tüm süreçleri kontrol altında tutmakta; daha sonra bu süreçleri ölçmekte ve elde edilen veriler doğrultusunda eğitimin bütün süreçlerini iyileştirmektedir.

Üst düzeyde eğitim kalitesi ile anılmak gibi güçlü bir vizyonla hareket eden kuruluşumuz, katılımcılardan gelen geri beslemelerin tümünü değerlendirmekte ve size, her düzenlenen eğitim sonrasında bir adım daha ileri düzeye taşınmış hizmet sunmayı arzulamaktadır.

 

TEKSEN OSGB danışmanlık ne yapar?

 • Deneyimli danışman ekibiyle profesyonel Hizmet sunar.
 • Kalite sistemleri denince ilk akla gelir.
 • Firmaların kurumsallaşma surecine katkı sağlar.
 • Firmaların performanslarını iyileştirmek için yol gösterir.
 • Firmalara kamu ve özel ihalelerde rekabet gücü sağlar.

Yaklaşımlarımız :

 • Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak yönetim sistemleri kurmak
 • Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek
 • Toplumun hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili beklentilerini saptamak
 • Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
 • Çalışanlarımızın firmamız amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak şeklindedir.

Kalite Politikamız

 • Dürüst,
 • Takipçi,
 • Konusunda uzman,
 • Kalite bilinci gelişmiş,
 • Çevresine karşı duyarlı,
 • Yasal mevzuatlara saygılı,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen,
 • Müşteriyi dinleyen ve anlayan,
 • Birikimlerini ilgili taraflarla paylaşan,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara hâkim,

Yıllardır müşterilerine kaliteli hizmet sunumunu temel ilke edinmiş olan kuruluşumuz, bunu gerçekleştirebilmek amacıyla var gücüyle çalışmakta, müşteri tatminini maksimum seviyede tutulabilmesi için tüm olanaklarını seferber etmektedir.

Mutlu Kurumsal Müşteri

Denetim Noktası

Uzman

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı Hizmetleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri - İşyeri Hekimliği

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri , işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İş Sağlığı Hizmetleri - İşe Giriş Muayeneleri

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

İş Sağlığı Hizmetleri - Ağır İş Raporu Hazırlanması

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda 1 ,bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarını gösteren muayene raporları olmalıdır.

İş Sağlığı Hizmetleri - Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

Hassas risk grupları ,meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar ,kronik hastalığı olanlar , madde bağımlılığı olanlar ,birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri - Rehberlik

1) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler saptanarak işverene bildirilir.
2) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri araştırılarak , tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri - Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapılır.
Eğitimin amacı,

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 • Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile Bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri - Risk Değerlendirmesi

İşyerlerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin ,işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması yasal zorunluluktur. TEKSEN OSGB olarak ,deneyimli uzman kadromuzla işyerlerinde risk değerlendirme ekiplerini eğiterek danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri - Acil Durum Planlaması

T19/12/2007 tarihinde 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ’işletmelerin acil durum ekiplerini oluşturarak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir. İşverenler işyerlerinde acil durum yaratacak olayları öncelik sırasına göre tespit etmek, acil durumlarda davranış yöntemlerini belirlemek ve işletme için Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır.
TEKSEN OSGB, işletmeler için Acil Durum Planı hazırlayarak ,tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplerine gerekli eğitimleri vermektedir.

İş Güvenliği Hizmetleri

 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
 • Uzman kadro tarafından, Risk değerlendirmesi ve takip raporlarının hazırlanması,
 • Saha gözetimlerinin yapılması,
 • İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri,
 • İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri,
 • İlgili birimlerle işbirliği konusunda danışmanlık,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlama ve periyodik olarak tatbikatların gerçekleştirilmesi,
 • Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği
 • Yönetimi bilgilendirme raporları
 • Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları
 • Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iç yönetmelik
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • İş kazası raporları ve istatistikler

İş Sağlığı Hizmetleri

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Sağlık gözetimi
 • Eğitim ve bilgilendirme
 • İlgili birimlerle işbirliği

Referanslarımız

İletişim

TEKSEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.

Merkez


Adres:

İçerenköy Mah. Eryılmazlar Sk. Işık İş Merkezi No:9 D:2 Ataşehir / İSTANBUL

Ankara Şube

OSTIM OSB Mh. Uzay Çağı Cd. No: 154 İç Kapı No: 37 Yenimahalle / ANKARA

Şanlıurfa Şube

Akpınar Mh. 4051 Sk. 14D Blok No:14DB Karaköprü / ŞANLIURFA